''
 

Onvang de nieuwsbrief

Klassieke Muziek

met releases, Info

en aanbiedingen.

-

E-mailadres:


 

''

''

''
''
   
  • 1 -
Titel:
Componist:
Categorie:
tracks:
Alle artikelen

Spaerens Vreuchden-Bron - Haarlem Muziekstad in de Gouden Eeuw

Diversen
Categorie:  Componisten
Info:  Barocco Locco o.l.v. Fritz Heller. Aliud 1 sacd. SUPER AUDIO. Hybride.Levertijd 4 á 7 werkdagen.
afbeelding:  http://www.poortmusic.nl/klassiek/afbeeldingen/5317.gif
prijs:  € 22,95
 
Trackinfo : Pieter de Grebber : Intrada - Claudin Patoulet : Inviolata prima pars - Secunda pars, Que nunc flagitant - Tertia pars, Nobis concedas - Hymnus in honorem St. Bavonis - Cornelis Helmbreecker : Voorspel - Weest welkom - Geluck-wenschinge - Geeft Heer - Cornelis Th. Padbrue : Symphonia in nuptias 1642 : Pavana - Gaillarde - Dat ick betovert ben : eerste deel - Tweede deel, const heeft het my gedaen - Derde deel, Blont hayr - Vierde deel, Maer boven al - Pieter Luidhens : Corente - Lanx de Secundi - Dit is het vaers soo 't ghesneden is in de schaal - Pieter de Grebber : Dat altijd dese Schael - inschrifte des zilv'ren schaels - Pieter Luidhens : Capricie - Johan Albert Ban :Omnia sunt hominum - Me veux tu voir mourir - Pieter de Grebber : Orpheus Ban - Cornelis Th. Padbrue : O vos omnes - prima pars - Secunda pars , O triste Spectaculum - Synphonia in nuptias 1641 : pavana - Gaillarde - Cantate domino canticum novum - Sybrandus van Noordt - Cornelis Th. Padbrue : Da Pacem - Ecce quam bonum. / Dat de zeventiende eeuw voor de Nederlanden en in het bijzonder voor de Noordelijke het glorieuze epitheton van ‘Gouden Eeuw’ heeft verworven komt voor een aanmerkelijke deel op het conto van de daaraan voorafgaande eeuw. De tweede helft daarvan was getuige van de geleidelijke overgang van de Renaissance naar de vroege Barok. In menig opzicht lagen ímmers daar de wortels van zijn ‘gouden’ karakteristieken. De overdaad, kenmerkend voor de barok, had echter verhoudingsgewijs beperkte invloed als niet passend bij de gestrengheid van de geleidelijk merendeels calvinistische bevolking. De politieke en militaire activiteiten en ontwikkelingen van de tachtigjarige oorlog, die zouden uitmonden in de vrede van Westfalen te Munster in 1648 en de formele bevestiging van de onafhankelijkheid van de Republiek der Verenigde Nederlanden, vonden daar hun oorsprong. De ontdekking van nieuwe werelddelen droeg in belangrijke mate bij tot een economische expansie zonder weerga. De Republiek der Verenigde Nederlanden werd het onbetwistbare economische centrum van Europa. Zij had handelscontacten en bezittingen in niet minder dan vier continenten en haar handelsvloot overtrof die van Engeland en Frankrijk tezamen. In levensbeschouwelijk opzicht wist het humanisme zich een wijd verbreide invloed te verzekeren, met name door de invloed van de geschriften van Desiderius Erasmus. In godsdienstig opzicht kende de zestiende eeuw misschien wel de grootste omwentelingen met de reformatie die het protestantisme deed ontstaan en rond 1560 met de eerste inspanningen van de katholieke contrareformatie. Zonder de spectaculaire ontwikkelingen op cultureel gebied, juist het terrein waaraan de zeventiende eeuw zijn eretitel ontleende, hadden wetenschap, letterkunde, dichtkunst, schilder- en graveurkunst en muziek niet tot zulk een verbluffende hoogte kunnen uitgroeien


winkelwagen
winkelwagen is leeg
bekijk winkelwagen


''

Poortmusic

Niet alleen aangesloten bij Klassieke Zaken, maar ook kennis van Klassieke Zaken


volg ons op
''